Finestres d’Alumini

L’alumini amb ruptura de pont tèrmic ofereix millors garanties energètiques i d’aïllament que els seus predecessors.

Category:
General Details
L’alumini amb ruptura de pont tèrmic ofereix millors garanties energètiques i d’aïllament que els seus predecessors. És el material més extens en el nostre país a l’hora de seleccionar els tancaments dels edificis malgrat ser el material que ofereix uns resultats inferiors a tots nivells en comparació amb els fabricats amb PVC o fusta.

L’alumini que oferim és de fabricació nacional i compleixen la norma UNE-EN 755-2.

Proposem diferents perfils en funció del tipus de tancament ja sigui practicable, corredissa o en acordió. Amb marcs des de 70mm, amb talls rectes o arrodonits i acristal·lat amb llistons rodons o quadrats. Els vuits pel vidre poden ser des de 18 fins a 48mm, segons el perfil demanat.

Informació tècnica